Tuesday, December 1, 2015

Garment Workers Protest in Port-au-Prince

Report posted on one-struggle-circle and bosolidaritynetwork
November 30, 2015

Happening right now: workers in Haiti shut down a factory this morning! Please share widely. Support the autonomous struggles of the working class!

Port-au-Prince, November 30
The Korean-owned garment factory gave paychecks with insufficient funds. The government promised the workers they would pay the workers themselves but they never did. This protest is going on right now in SONAPI industrial park.

The workers closed the factory by blocking the front with branches. Since this morning with posters in hand, they wanted to block the whole park but did not have the capacity for that. They are at present continuing the mobilization at the factory.

Report from Batay Ouvriye (Creole)
November 30, 2015


Depi maten an ouvriyèz yo mobilize nan Sonapi. Se yon seksyon sendikal ki nan SOTA. Pi presizeman, se ouvriyèz ki leve kanpe poutèt faktori kote yo t ap travay la, DKDR ki se yon izin Koreyen t ap dirije, fèmen. Pou sa fèt selon lalwa, yo peye travayè yo. Men vwala, lè sila yo al chanje chèk yo depi semenn pase, yo tout jwenn chèk yo san provizyon !!! Lè a, y al lakay moun Koreyen yo... epi yo annik wè Koreyen yo kite kay kote yo te rete a!!
Port-au-Prince, November 30

Konsa, nou pare yon mobilizasyon pou jodi lendi a granm maten nan Sonapi. Sèten nan reskonsab yo pale deja nan radyo. Dòt, ansanm ak reskonsab BO yo, ale nan Afè sosyal.

Apremidi a, apre jounen mobilizasyon an, yo gen randevou ak reskonsab BO yo nan lokal la ansanm ak yon avoka nou deja kontakte pou konn sa k ap fèt nan nivo legal tou, pandan mobilizasyon an ap kontinye.

Lòt nouvèl va swiv.

Report from Batay Ouvriye (English)
November 30, 2015


Since this morning, workers mobilized in SONAPI (National Society of Industrial Parks). The workers are members of one of the Unions in SOTA. Precisely, the workers rose up because the factory where they worked, DKDR, a Korean factory, closed down. According to the law, they paid the workers. However, when the workers went to cash their checks last week, the checks bounced!!! At that time, they went to the home of the Koreans only to find that they moved.
Port-au-Prince, November 30

Therefore, we planned demonstration today, Monday, very early in the morning in SONAPI. Some leaders spoke on the radio already. Others, together with BO representatives went to the Ministry of Social Affairs.

This afternoon, after a day of mobilization, a meeting is set with BO representatives and a lawyer at the BO Workers hall to decide what to do legally also while continuing the mobilization at the same time.

More news to come.